Илиян Якимов

Илиян Якимов
GitHub
IliyanYakimov

Отговори

Инсталирайте си Python

Полезни материали

Първа задача

Въпроси по лекция №2

Въпроси по първото предизвикателство

Втора задача

Въпроси по второто предизвикателство

Трета задача

Пета задача

Второ контролно?