Великденски Яйца

За да отбележим празника всяка година споделяме скритите великденски яйца в Питон:

0: Липсват ли ви къдравите скоби от С, С++, Java? Импортнете си ги!

>>> from __future__ import braces

1: Както на някои от вас може би е известно според PEP 401 Guido van Rossum бе наследен от Чичо Бари -- Доживотният Приятелски Питонски Чичо. Насладете се на творението на Чичо Бари.

 >>> from __future__ import barry_as_FLUFL
 # Оператора != вече е заменен с <>

2: Открийте анти-гравитацията:

 >>> import antigravity

3: Научете Zen-ът на питон, ако вече не сте го направили

 >>> import this

4: Запознайте се със света:

 >>> import __hello__
 >>> import __phello__
 >>> import __phello__.spam
 >>> from importlib import reload
 >>> reload(__hello__)

5: Разберете някои истини:

 import this
 love = this
 this is love, love is not True or False, love is love
 # (True, True, True)