Кирил Владимиров

Кирил Владимиров
GitHub
Vladimiroff
Twitter
K_Vladimiroff

Теми

 • Инсталирайте си Python
 • Първа задача
 • Втора задача
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Първа задача

  Настройки на Sublime за Python 3

  Code Quality

  Въпроси по първото предизвикателство

  Втора задача

  Контролно

  Въпроси по лекция №2

  Лекция в Сряда (8.4.2015)

  Връзка с екип

  Въпроси по заявяване на пректите

  Второ контролно?

  Python

  Въпроси по проектите

  Крайни оценки