Светлин Славов

Светлин Славов

Теми

 • Python Библиотеки
 • Въпроси по първото предизвикателство
 • Връзка с екип
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Полезни материали

  Code Quality

  Python Библиотеки

  Въпроси по първото предизвикателство

  Втора задача

  Връзка с екип

  Пета задача

  Въпроси по заявяване на пректите

  Второ контролно?

  Крайни оценки