Тачо Желев

Тачо Желев
GitHub
tachojelev

Отговори

Инсталирайте си Python

Първа задача

Втора задача

Трета задача

Крайни оценки