Решения на In-memory файлова система

Към задачата

75 решения

Име Точки Изпълнение
Павел Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 364 Коментари: 0
Васил Николов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 154 Коментари: 2
Диан Тодоров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 392 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 8 Редове: 352 Коментари: 0
Йоан Динков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 3 Редове: 375 Коментари: 0
Диана Генева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 308 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 313 Коментари: 0
Теодора Костова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 220 Коментари: 0
Минх Нгуен Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 250 Коментари: 0
Васил Пачеджиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 13 Редове: 218 Коментари: 0
Галина Димитрова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 8 Редове: 256 Коментари: 0
Теодор Климентов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 454 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 5 Редове: 241 Коментари: 0
Калоян Витанов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 603 Коментари: 0
Христиан Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 454 Коментари: 0
Радослав Аспарухов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 312 Коментари: 0
Цвета Кандиларова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 10 Редове: 297 Коментари: 0
Илиян Якимов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 15 Редове: 392 Коментари: 1
Цветан Коев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 246 Коментари: 0
Виктор Цонев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 173 Коментари: 0
Aнтония Чекръкчиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 253 Коментари: 0
Елица Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 241 Коментари: 0
Гален Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 365 Коментари: 0
Георги Димов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 325 Коментари: 0
Мартин Стоев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 406 Коментари: 0
Антоан Ангелов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 10 Редове: 377 Коментари: 0
Иван Тодоров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 118 Коментари: 0
Красимир Николов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 7 Редове: 395 Коментари: 0
Стоян Иванов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 15 Редове: 213 Коментари: 0
Калоян Кацаров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 7 Редове: 337 Коментари: 0
Екатерина Горанова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 281 Коментари: 0
Иван Димитров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 160 Коментари: 1
Георги Чулев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 329 Коментари: 0
Момчил Сулов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 187 Коментари: 0
Красимир Атанасов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 184 Коментари: 0
Никола Терзиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 325 Коментари: 0
Николай Велков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 384 Коментари: 0
Цветан Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 174 Коментари: 0
Мартина Тонковска Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 14 Редове: 230 Коментари: 0
Цветелина Александрова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 13 Редове: 224 Коментари: 0
Александър Танков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 200 Коментари: 0
Спасимир Нонев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 108 Коментари: 0
Милка Ферезлийска Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 135 Коментари: 0
Асен Леков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 18 Редове: 109 Коментари: 0
Светлин Василев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 13 Редове: 190 Коментари: 0
Любослав Кънев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 13 Редове: 259 Коментари: 0
Мартин Пацов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 13 Редове: 251 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 14 Редове: 331 Коментари: 0
Валентин Латунов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 348 Коментари: 0
Михаил Здравков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 5 Редове: 298 Коментари: 0
Христо Тодоров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 190 Коментари: 0
Димитър Влаховски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 3 Редове: 310 Коментари: 0
Ивайло Караманолев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 3 Редове: 402 Коментари: 0
Станислав Траилов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 307 Коментари: 0
Мария Османлиева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 15 Редове: 231 Коментари: 0
Светлин Славов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 16 Редове: 205 Коментари: 0
Валентина Жекова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 285 Коментари: 0
Клара Кайралах Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 227 Коментари: 0
Цветан Мадански Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 16 Редове: 141 Коментари: 0
Йордан Русев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 33 Коментари: 0
Михаела Сейменска Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 274 Коментари: 1
Александър Ваканин Точки: 10 (10 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 427 Коментари: 0
Мартин Филипов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 216 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 18 Редове: 162 Коментари: 0
Божидар Григоров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 18 Редове: 139 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 248 Коментари: 0
Кристиян Бъновски Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 12 Редове: 131 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 9 Редове: 257 Коментари: 0
Калоян Евтимов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 172 Коментари: 0
Емине Башева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 211 Коментари: 0
Евгения Евлогиева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 14 Редове: 239 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 14 Редове: 225 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 241 Коментари: 0
Ивайло Цанков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 17 Редове: 139 Коментари: 0
Слави Кадиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 16 Редове: 69 Коментари: 0