Решение на Изберете си проект от Гален Георгиев

Обратно към всички решения

Към профила на Гален Георгиев

Код

# Проектът ще представлява калкулатор за изчисляване на печалби от футболни залози. ( web application )
#
# Ще има възможност да се добавят добавят имена на отбори, вид залог заедно със съответния коефициент. Опция за добавяне на резултат от срещата, която автоматично ще изчислява дали е познат знака.
#
# Ще има възможност за изчисляване на печалби при различни видове системи, както и права колонка.
#
# Ще има help страница, която да помага на потребителя за правилно въвеждане на данните.

История (1 версия и 4 коментара)

Гален обнови решението на 26.04.2015 23:29 (преди почти 5 години)

+# Проектът ще представлява калкулатор за изчисляване на печалби от футболни залози. ( web application )
+#
+# Ще има възможност да се добавят добавят имена на отбори, вид залог заедно със съответния коефициент. Опция за добавяне на резултат от срещата, която автоматично ще изчислява дали е познат знака.
+#
+# Ще има възможност за изчисляване на печалби при различни видове системи, както и права колонка.
+#
+# Ще има help страница, която да помага на потребителя за правилно въвеждане на данните.

Популярната игра Wordz представлява следното: на играчите се предоставя дъска 4 x 4 като във всяка клетка се съдържа по една буква. Играчът има за цел да намери думи в дъската. Буквите трябва да са една до друга като е позволено движение нагоре, надолу и по диагонал. Всяка клетка може да участва най-много веднъж в дадена дума.


Играта ще се играе от няколко човека като ще се редуват един след друг. На всеки ход ще опишат намерената от тях дума чрез координати примерно. Таблицата на всяка игра ще се генерира на рандом принцип. Ще има речник, който ще съдържа всички налични думи от даден език. ( мога да я направя и на български или на английски ). След края на играта ще се прави класиране на играчите. Всяка намерена дума ще носи различен брой точки спрямо дължината.

ПП. Голям проблем ли ще е, ако играта е конзолна?

Ако добавиш опция няколко играчи да играят по мрежа, имаме сделка :)

Иначе е напълно в реда на нещата интерфейсът да бъде конзолен. Не забравяй за изискването много добре да си разделиш игровата логика от визуализацията на играта, така че да бъде възможно написването на графичен интерфейс, без това да налага ровене из ядрото на проекта.