Решение на Изберете си проект от Станислав Гатев

Обратно към всички решения

Към профила на Станислав Гатев

Код

"""
Голямата ми цел е да направя нещо, което решава/доказва математически проблеми (предимно свързани с планиметрия). Мисля си, че това може да се постигне стъпвайки върху предикатната логика. Тоест, трябва ми някаква система за описване на аксиоми и правила за извеждане на нови доказателства на базата на съществуващи такива.
Имайки предвид това, идеята ми е да напиша интерпретатор за език за описване на предикатна логика (нещо като Prolog). За реализацията искам да използвам само стандартната библиотека. Разбира се, цялото нещо ще е изтествано.
"""

История (1 версия и 1 коментар)

Станислав обнови решението на 26.04.2015 22:29 (преди около 5 години)

+"""
+Голямата ми цел е да направя нещо, което решава/доказва математически проблеми (предимно свързани с планиметрия). Мисля си, че това може да се постигне стъпвайки върху предикатната логика. Тоест, трябва ми някаква система за описване на аксиоми и правила за извеждане на нови доказателства на базата на съществуващи такива.
+
+Имайки предвид това, идеята ми е да напиша интерпретатор за език за описване на предикатна логика (нещо като Prolog). За реализацията искам да използвам само стандартната библиотека. Разбира се, цялото нещо ще е изтествано.
+"""