Решение на Изберете си проект от Виктор Драганов

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Драганов

Код

"""
Заглавие на проекта- Adventure Board Game
Както се разбира от заглавието, проектът ще представлява игра на дъска с
приключенски характер. Ще се играе с компютърната мишка и ще има графичен
интерфейс, който да представя дъската и героя. Играчът ще си прави профил
и ще избере герой, според предпочитанията си. След като играта започне,
героят ще се впусне в приключения по картата, която ще представлява дъска
с полета. Основна характерна черта на играта е, че ходовете и като цяло
развитието на играта ще се определят до голяма част от хвърлянето на два
вълшебни зара на съдбата с общ резултат между 0 и 10. Самият герой разпо-
лага с инвентар, където да държи предметите, събрани по време на игра. По
дъската/картата са разположени стражи, с различна сила, които ще възпре-
пятстват малко или много играча, ще пазят врати, предмети, съкровища...
Героят ще може да събира опит и да покачва своето ниво, като увеличава
своята характеристика(кръв, атака, защита и тн). Всеки герой ще има спе-
циални умения, които да развие и да използва по време на игра. Целта му,
в крайна сметка, е да стане достатъчно силен, за да стигне до най-големия
страж и да го убие, за да има мир в света на играта. Стражите ще бъдат
статични на дъската.
По време на своето приключение, героят ще срещне неутрални единици, с
които ще може да взаймодейства. (Такива са например търговците.)
Ще има възможност за регенериране на определени места или с еликсири,
както и когато покачи ниво.
Ще опитам да имплементирам мисии, които играчът да изпълнява. След всяка
мисия героят бива награден с предмет, опит, пари.
За рисуването мисля да използвам TkInter GUI.
"""

История (1 версия и 1 коментар)

Виктор обнови решението на 26.04.2015 22:07 (преди около 5 години)

+"""
+Заглавие на проекта- Adventure Board Game
+
+Както се разбира от заглавието, проектът ще представлява игра на дъска с
+приключенски характер. Ще се играе с компютърната мишка и ще има графичен
+интерфейс, който да представя дъската и героя. Играчът ще си прави профил
+и ще избере герой, според предпочитанията си. След като играта започне,
+героят ще се впусне в приключения по картата, която ще представлява дъска
+с полета. Основна характерна черта на играта е, че ходовете и като цяло
+развитието на играта ще се определят до голяма част от хвърлянето на два
+вълшебни зара на съдбата с общ резултат между 0 и 10. Самият герой разпо-
+лага с инвентар, където да държи предметите, събрани по време на игра. По
+дъската/картата са разположени стражи, с различна сила, които ще възпре-
+пятстват малко или много играча, ще пазят врати, предмети, съкровища...
+Героят ще може да събира опит и да покачва своето ниво, като увеличава
+своята характеристика(кръв, атака, защита и тн). Всеки герой ще има спе-
+циални умения, които да развие и да използва по време на игра. Целта му,
+в крайна сметка, е да стане достатъчно силен, за да стигне до най-големия
+страж и да го убие, за да има мир в света на играта. Стражите ще бъдат
+статични на дъската.
+
+По време на своето приключение, героят ще срещне неутрални единици, с
+които ще може да взаймодейства. (Такива са например търговците.)
+Ще има възможност за регенериране на определени места или с еликсири,
+както и когато покачи ниво.
+
+Ще опитам да имплементирам мисии, които играчът да изпълнява. След всяка
+мисия героят бива награден с предмет, опит, пари.
+
+За рисуването мисля да използвам TkInter GUI.
+
+"""