Решение на Изберете си проект от Васил Малчев

Обратно към всички решения

Към профила на Васил Малчев

Код

"""
Проектът ми ще представлява инструмент за анализ на сайтове на база статистики, чиито данни ще бъдат генерирани от дадена уеб страница/уеб сайт. Потребител ще може да добави сайт, за който иска да получава периодични статистики за посещения, съдържание, поведение на потребителите в неговия сайт и т.н. и на база на тези статистики да може да си направи съответните анализи.
Статистики:
1. Page loads/view
2. Unique visitors
3. First time visitors
4. Returning visitors
5. Locations
6. Visit Durations
7. TrafficSource - Referral Traffic, Direct Navigation, etc.
8. Page hits
9. Traffic
10. Others…
Всеки регитрирал се потребител и добавил свой сайт ще има достъп до клиентски панел, от който ще може да достъпва тези статистики (при наличието на време, може да направя и api) и да направи съответните анализи. Данните от статистиките ще бъдат достъпни по часове, дни, седмици, месеци и т.н., както и възможност да се следят в реално време. Данните, освен в табличен (числов) вид, ще бъдат визуализирани и графично. Това са основните статистики, но най вероятно в процеса на работа ще бъдат добавени допълнително, както и евентуални автоматизирани анализи.
За реализацията на проекта ще бъдат използвани, освен Python с някакъв web framework (все още не съм взел крайно решение), така и Javascript (jQuery/AngularJS + Google Charts).
Ще се постарая към проекта да има някаква основна документация за потребителите, за съответните статистики.
"""

История (3 версии и 1 коментар)

Васил обнови решението на 26.04.2015 16:17 (преди около 5 години)

+"""
+Проектът ми ще представлява инструмент за анализ на сайтове на база статистики, чиито данни ще бъдат генерирани от дадена уеб страница/уеб сайт. Потребител ще може да добави сайт, за който иска да получава периодични статистики за посещения, съдържание, поведение на потребителите в неговия сайт и т.н. и на база на тези статистики да може да си направи съответните анализи.
+Статистики:
+1. Page loads
+2. Unique visitors
+3. First time visitors
+4. Returning visitors
+5. Locations
+6. Visit Durations
+7. Source, Referer
+8. Page hits
+9. Traffic
+10. Others…
+
+Всеки регитрирал се потребител и добавил свой сайт ще има достъп до клиентски панел, от който ще може да достъпва тези статистики (при наличието на време, може да направя и api) и да направи съответните анализи. Данните от статистиките ще бъдат достъпни по часове, дни, седмици, месеци и т.н., както и възможност да се следят в реално време. Данните, освен в табличен (числов) вид, ще бъдат визуализирани и графично. Това са основните статистики, но най вероятно в процеса на работа ще бъдат добавени допълнително, както и евентуални автоматизирани анализи.
+За реализацията на проекта ще бъдат използвани, освен Python с някакъв web framework (все още не съм взел крайно решение), така и Javascript (jQuery/AngularJS + Google Charts).
+"""

Васил обнови решението на 26.04.2015 16:20 (преди около 5 години)

"""
Проектът ми ще представлява инструмент за анализ на сайтове на база статистики, чиито данни ще бъдат генерирани от дадена уеб страница/уеб сайт. Потребител ще може да добави сайт, за който иска да получава периодични статистики за посещения, съдържание, поведение на потребителите в неговия сайт и т.н. и на база на тези статистики да може да си направи съответните анализи.
Статистики:
1. Page loads
2. Unique visitors
3. First time visitors
4. Returning visitors
5. Locations
6. Visit Durations
7. Source, Referer
8. Page hits
9. Traffic
10. Others…
Всеки регитрирал се потребител и добавил свой сайт ще има достъп до клиентски панел, от който ще може да достъпва тези статистики (при наличието на време, може да направя и api) и да направи съответните анализи. Данните от статистиките ще бъдат достъпни по часове, дни, седмици, месеци и т.н., както и възможност да се следят в реално време. Данните, освен в табличен (числов) вид, ще бъдат визуализирани и графично. Това са основните статистики, но най вероятно в процеса на работа ще бъдат добавени допълнително, както и евентуални автоматизирани анализи.
За реализацията на проекта ще бъдат използвани, освен Python с някакъв web framework (все още не съм взел крайно решение), така и Javascript (jQuery/AngularJS + Google Charts).
+
+Ще се постарая към проекта да има някаква основна документация за потребителите, за съответните статистики.
"""

Васил обнови решението на 26.04.2015 16:24 (преди около 5 години)

"""
Проектът ми ще представлява инструмент за анализ на сайтове на база статистики, чиито данни ще бъдат генерирани от дадена уеб страница/уеб сайт. Потребител ще може да добави сайт, за който иска да получава периодични статистики за посещения, съдържание, поведение на потребителите в неговия сайт и т.н. и на база на тези статистики да може да си направи съответните анализи.
Статистики:
-1. Page loads
+1. Page loads/view
2. Unique visitors
3. First time visitors
4. Returning visitors
5. Locations
6. Visit Durations
-7. Source, Referer
+7. TrafficSource - Referral Traffic, Direct Navigation, etc.
8. Page hits
9. Traffic
10. Others…
Всеки регитрирал се потребител и добавил свой сайт ще има достъп до клиентски панел, от който ще може да достъпва тези статистики (при наличието на време, може да направя и api) и да направи съответните анализи. Данните от статистиките ще бъдат достъпни по часове, дни, седмици, месеци и т.н., както и възможност да се следят в реално време. Данните, освен в табличен (числов) вид, ще бъдат визуализирани и графично. Това са основните статистики, но най вероятно в процеса на работа ще бъдат добавени допълнително, както и евентуални автоматизирани анализи.
За реализацията на проекта ще бъдат използвани, освен Python с някакъв web framework (все още не съм взел крайно решение), така и Javascript (jQuery/AngularJS + Google Charts).
Ще се постарая към проекта да има някаква основна документация за потребителите, за съответните статистики.
"""