Решение на Изберете си проект от Антон Пенов

Обратно към всички решения

Към профила на Антон Пенов

Код

#Sudoku
#
#Features:
#Different difficulty levels
#Level generator
#Save/Load system
#
#Milestones:
#1.Write license
#2.Create generator
#3.Add difficulty and save/load
#4.Add fun feature-surprise(optional not sure what :))
#

История (1 версия и 1 коментар)

Антон обнови решението на 26.04.2015 13:55 (преди около 5 години)

+#Sudoku
+#
+#Features:
+#Different difficulty levels
+#Level generator
+#Save/Load system
+#
+#Milestones:
+#1.Write license
+#2.Create generator
+#3.Add difficulty and save/load
+#4.Add fun feature-surprise(optional not sure what :))
+#

Аз ще добавя още features:

  • Undo/Redo по време на игра
  • Опция играчът да се предаде и да му бъде решено sudoku-то
  • Опция играчът да поиска помощ и да му бъде разкрито едно число
  • Размерът на судокуто да е конфигуриемо, а не стриктно 9x9
  • Да се засича време за решаване и да се води статистика