Решение на Изберете си проект от Спасимир Нонев

Обратно към всички решения

Към профила на Спасимир Нонев

Код

"""
Rat Race Game
Two-player игра, в която два плъха, съответно играчите, са затворени в лабиринт
и обикалят в търсене на брюкселско зеле.
В играта ще има стени, пътища, брюкселско зеле и плъхове.
Плъховете няма да могат да напускат лабиринта.
Когато някой от тях мине през брюкселско зеле, той го изяжда и печели точки.
Брюкселското зеле ще изчезне и ще се замени с път.
Плъховете ще могат да се разминават, ако се срещнат.
Играта завършва, когато се изчерпа брюкселското зеле и печели плъха с повече точки.
Играта ще може да протече и по друг начин, в зависимост от подадения лабиринт.
Например: лабиринт разделен на две части, без възможност за преминаване от едната в другата,
като победителят ще е този плъх, който пръв изяде брюкселското зеле от своята страна.
"""

История (2 версии и 1 коментар)

Спасимир обнови решението на 26.04.2015 13:54 (преди около 5 години)

+"""
+Rat Race Game
+
+Two-player игра, в която два плъха, съответно играчите, са затворени в лабиринт и обикалят в търсене на брюкселско зеле.
+В играта ще има стени, пътища, брюкселско зеле и плъхове. Плъховете няма да могат да напускат лабиринта. Когато някой от тях мине през брюкселско зеле, той го изяжда и печели точки. Брюкселското зеле ще изчезне и ще се замени с път. Плъховете ще могат да се разминават, ако се срещнат. Играта завършва, когато се изчерпа брюкселското зеле и печели плъха с повече точки.
+Играта ще може да протече и по друг начин, в зависимост от подадения лабиринт.
+Например: лабиринт разделен на две части, без възможност за преминаване от едната в другата, като победителят ще е този плъх, който пръв изяде брюкселското зеле от своята страна.
+"""

Спасимир обнови решението на 26.04.2015 13:56 (преди около 5 години)

"""
Rat Race Game
-Two-player игра, в която два плъха, съответно играчите, са затворени в лабиринт и обикалят в търсене на брюкселско зеле.
-В играта ще има стени, пътища, брюкселско зеле и плъхове. Плъховете няма да могат да напускат лабиринта. Когато някой от тях мине през брюкселско зеле, той го изяжда и печели точки. Брюкселското зеле ще изчезне и ще се замени с път. Плъховете ще могат да се разминават, ако се срещнат. Играта завършва, когато се изчерпа брюкселското зеле и печели плъха с повече точки.
+Two-player игра, в която два плъха, съответно играчите, са затворени в лабиринт
+и обикалят в търсене на брюкселско зеле.
+В играта ще има стени, пътища, брюкселско зеле и плъхове.
+Плъховете няма да могат да напускат лабиринта.
+Когато някой от тях мине през брюкселско зеле, той го изяжда и печели точки.
+Брюкселското зеле ще изчезне и ще се замени с път.
+Плъховете ще могат да се разминават, ако се срещнат.
+Играта завършва, когато се изчерпа брюкселското зеле и печели плъха с повече точки.
Играта ще може да протече и по друг начин, в зависимост от подадения лабиринт.
-Например: лабиринт разделен на две части, без възможност за преминаване от едната в другата, като победителят ще е този плъх, който пръв изяде брюкселското зеле от своята страна.
+Например: лабиринт разделен на две части, без възможност за преминаване от едната в другата,
+като победителят ще е този плъх, който пръв изяде брюкселското зеле от своята страна.
"""