Решение на Изберете си проект от Диан Тодоров

Обратно към всички решения

Към профила на Диан Тодоров

Код

#1.Първата ми идея е конзолен Tetris с хиксове. Ще има нива, музика и #цветове.
#
#2. Втората ми идея е конзолна игра от тип открий двойките символи на #дъската. Има дъска n X n, цялата покрита с X-чета. От конзолата се #въвежда координати на поле от дъската. Отваря се символа на #съответната #позиция и след това се избира друго поле. Целта е да се #навържат по #двойки еднаквите символи максимално бързо. При грешка #отново се #появяват хиксове на съответните позиции. При успех се #поставя точка.
#
# И на двете съм навит попринцип. Което ми кажете, него ще направя

История (1 версия и 2 коментара)

Диан обнови решението на 26.04.2015 10:23 (преди около 5 години)

+#1.Първата ми идея е конзолен Tetris с хиксове. Ще има нива, музика и #цветове.
+#
+#2. Втората ми идея е конзолна игра от тип открий двойките символи на #дъската. Има дъска n X n, цялата покрита с X-чета. От конзолата се #въвежда координати на поле от дъската. Отваря се символа на #съответната #позиция и след това се избира друго поле. Целта е да се #навържат по #двойки еднаквите символи максимално бързо. При грешка #отново се #появяват хиксове на съответните позиции. При успех се #поставя точка.
+#
+# И на двете съм навит попринцип. Което ми кажете, него ще направя
+

desktop приложение за музика, което да се закача за Youtube, Soundcloud, MixCloud профила на потребителя сваля песните му и му позволя ва да ги организира и слуша директно там. Ще сложа и локалната базата като идеята е да надградя над тези услуги и да ги напрвя desktop