Решение на Изберете си проект от Явор Михайлов

Обратно към всички решения

Към профила на Явор Михайлов

Код

'''
https://gist.github.com/ymihaylov/9ee51649d3f3fee5c5e9
От скоро започнах да се интересувам от различни техники за управление на знания в различните фирми. От там ми дойде и идеята за web приложение, чрез което ще се споделят и управляват знания в рамките на дадено общество, било то и софтуерна компания.
### Приложението ще работи със следните данни
- Потребители
- Статии - идеята е да се пишат статии свързани с проектите на компанията, технологиите, които се използват, tutorial-и за setup-ване на дадена библиотека и т.н.
Освен да се пише, съдържанието в статиите трябва да може и да идва от външни link-ове към статии. При подаване на някакъв link приложението трябва класифицира текста от дадената страница, да го вкара в база данни като нова статия и автоматично да и присвоява категория и тагове.
- Категории на статиите - всяка статия принадлежи към една категория
- Тагове за статиите - една статия може да има един или повече тагове
### Потребителя трябва да може
- да пише нова статия за проект, технология или нещо друго
- да подава линкове към статии/видеа/уроци и приложението да ги добавя като статия, като предположи категорията и таговете и.
- Да разглежда всички статии post-нати от него и от други потребители
### Интеграция със Slack
В допълнение, приложението трябва да се интегрира със [Slack](https://slack.com/). Това е чат платформа, наподобяваща IRC, чрез която хората в компанията могат да си комуникират и да споделят знания. В техническите канали като #php, #python, #web, #frontend, #android хората си говорят по темата на канала и споделят линкове към статии, библиотеки или уроци, който са ги впечатлили с нещо. Приложението трябва, чрез API-то на Slack да fetch-ва тези линкове и да добавя съдържанието им като статия в системата.
- [Python и Slack](https://api.slack.com/community#python)
- [django-slack](https://github.com/lamby/django-slack) - в това се огледах, очаквам и други предложения
### Реализация
Backend-а на приложението ще е API базирано на Django. За реализирането му мисля да използвам SQLite и [Django Rest Framework](http://www.django-rest-framework.org/). Приемам и други предложения.
За Frontend най-вероятно ще се използва angular.
В заключение мога да кажа, че идеята за проекта наподобява много силно wiki-тата, но с някой подобрения от към функционалности и използваемост. Използвам wiki в момента и мога да кажа, че не е особено User friendly за tech хората, затова в допълнение би могло да се дава възможност на потребителя да пише и markdown формат.
'''

История (4 версии и 1 коментар)

Явор обнови решението на 25.04.2015 21:17 (преди около 5 години)

+От

Явор обнови решението на 25.04.2015 21:19 (преди около 5 години)

-От
+p = 5
+print(5)

Явор обнови решението на 25.04.2015 21:20 (преди около 5 години)

-p = 5
-print(5)
+'''
+От скоро започнах да се интересувам от различни техники за управление на знания в различните фирми. От там ми дойде и идеята за web приложение, чрез което ще се споделят и управляват знания в рамките на дадено общество, било то и софтуерна компания.
+
+### Приложението ще работи със следните данни
+- Потребители
+- Статии - идеята е да се пишат статии свързани с проектите на компанията, технологиите, които се използват, tutorial-и за setup-ване на дадена библиотека и т.н.
+Освен да се пише, съдържанието в статиите трябва да може и да идва от външни link-ове към статии. При подаване на някакъв link приложението трябва класифицира текста от дадената страница, да го вкара в база данни като нова статия и автоматично да и присвоява категория и тагове.
+- Категории на статиите - всяка статия принадлежи към една категория
+- Тагове за статиите - една статия може да има един или повече тагове
+
+### Потребителя трябва да може
+- да пише нова статия за проект, технология или нещо друго
+- да подава линкове към статии/видеа/уроци и приложението да ги добавя като статия, като предположи категорията и таговете и.
+- Да разглежда всички статии post-нати от него и от други потребители
+
+### Интеграция със Slack
+В допълнение, приложението трябва да се интегрира със [Slack](https://slack.com/). Това е чат платформа, наподобяваща IRC, чрез която хората в компанията могат да си комуникират и да споделят знания. В техническите канали като #php, #python, #web, #frontend, #android хората си говорят по темата на канала и споделят линкове към статии, библиотеки или уроци, който са ги впечатлили с нещо. Приложението трябва, чрез API-то на Slack да fetch-ва тези линкове и да добавя съдържанието им като статия в системата.
+- [Python и Slack](https://api.slack.com/community#python)
+- [django-slack](https://github.com/lamby/django-slack) - в това се огледах, очаквам и други предложения
+
+### Реализация
+Backend-а на приложението ще е API базирано на Django. За реализирането му мисля да използвам SQLite и [Django Rest Framework](http://www.django-rest-framework.org/). Приемам и други предложения.
+За Frontend най-вероятно ще се използва angular.
+
+В заключение мога да кажа, че идеята за проекта наподобява много силно wiki-тата, но с някой подобрения от към функционалности и използваемост. Използвам wiki в момента и мога да кажа, че не е особено User friendly за tech хората, затова в допълнение би могло да се дава възможност на потребителя да пише и markdown формат.
+'''

Явор обнови решението на 25.04.2015 21:21 (преди около 5 години)

'''
+https://gist.github.com/ymihaylov/9ee51649d3f3fee5c5e9
+
От скоро започнах да се интересувам от различни техники за управление на знания в различните фирми. От там ми дойде и идеята за web приложение, чрез което ще се споделят и управляват знания в рамките на дадено общество, било то и софтуерна компания.
### Приложението ще работи със следните данни
- Потребители
- Статии - идеята е да се пишат статии свързани с проектите на компанията, технологиите, които се използват, tutorial-и за setup-ване на дадена библиотека и т.н.
Освен да се пише, съдържанието в статиите трябва да може и да идва от външни link-ове към статии. При подаване на някакъв link приложението трябва класифицира текста от дадената страница, да го вкара в база данни като нова статия и автоматично да и присвоява категория и тагове.
- Категории на статиите - всяка статия принадлежи към една категория
- Тагове за статиите - една статия може да има един или повече тагове
### Потребителя трябва да може
- да пише нова статия за проект, технология или нещо друго
- да подава линкове към статии/видеа/уроци и приложението да ги добавя като статия, като предположи категорията и таговете и.
- Да разглежда всички статии post-нати от него и от други потребители
### Интеграция със Slack
В допълнение, приложението трябва да се интегрира със [Slack](https://slack.com/). Това е чат платформа, наподобяваща IRC, чрез която хората в компанията могат да си комуникират и да споделят знания. В техническите канали като #php, #python, #web, #frontend, #android хората си говорят по темата на канала и споделят линкове към статии, библиотеки или уроци, който са ги впечатлили с нещо. Приложението трябва, чрез API-то на Slack да fetch-ва тези линкове и да добавя съдържанието им като статия в системата.
- [Python и Slack](https://api.slack.com/community#python)
- [django-slack](https://github.com/lamby/django-slack) - в това се огледах, очаквам и други предложения
### Реализация
Backend-а на приложението ще е API базирано на Django. За реализирането му мисля да използвам SQLite и [Django Rest Framework](http://www.django-rest-framework.org/). Приемам и други предложения.
За Frontend най-вероятно ще се използва angular.
В заключение мога да кажа, че идеята за проекта наподобява много силно wiki-тата, но с някой подобрения от към функционалности и използваемост. Използвам wiki в момента и мога да кажа, че не е особено User friendly за tech хората, затова в допълнение би могло да се дава възможност на потребителя да пише и markdown формат.
'''