Решение на Изберете си проект от Йордан Михайлов

Обратно към всички решения

Към профила на Йордан Михайлов

Код

"""Проект "Геометрия", ще е проект, който ще има за цел да помага на студентите изучаващи аналитична геометрия. В него ще има възможност да се реализират няколко обекта: точка, вектор, права и равнина. За всеки обект ще има по няколко възможности по които да се конструира.
Точката ще може да бъде представена като:
-3 координати
-пресечница на 2 прави
-пресечница на права и равнина
Векторът ще може да бъде представен като:
-3 координати
-вектор между 2 точки
-нормала на равнина
Правата ще може да бъде представена като:
-точка лежаща на правата и вектор успореден на правата
-равнина и точка, като правата е перпендикулярна на равнината и минава през точката
-две пресичащи се равнини
Равнината ще може да бъде представена като:
-четири коефициента
-равнина и точка, като равнината е успоредна на подадената равнина и минава през точката
-права и точка лежащи на равнината
-три точки
След като имаме голям избор от представяне на обектите, ще имаме и възможност да правим операции с тях.
-Проверка за взаимно положение на две равнини
-Проверка за взаимно положение на права и равнина
-Проверка за взаимно положение на точка и равнина
-Проверка за взаимно положение на точка и права
-Проверка за взаимно положение на две прави
-Скаларно произведение на два вектора
-Векторно произведение на два вектора
-Сума на два вектора
-Транслация на точка с вектор
-Извежда параметрично уравнение на права
-Извежда права като пресечница на две равнини
-Извежда параметрично уравнение на равнина
-Извежда общо уравнение на равнина
Най-вероятно ще има и още възможности, както за конструиране на обектите, така и за операциите, за който не се сещам в момента.
Също така, ще дам и подробна информация за алгоритмите, които използвам.
Проектът ще бъде разделен на отделни модули, спрямо функционалността на кода, за по-голяма удобство.
Смятам, че проектът ще бъде в полза на студентите изучаващи аналитична геометрия, тъй като по бърз и лесен начин ще могат да правят изчисления, както и да проверявам за коректност собствените си сметки."""

История (1 версия и 1 коментар)

Йордан обнови решението на 25.04.2015 18:35 (преди около 5 години)

+"""Проект "Геометрия", ще е проект, който ще има за цел да помага на студентите изучаващи аналитична геометрия. В него ще има възможност да се реализират няколко обекта: точка, вектор, права и равнина. За всеки обект ще има по няколко възможности по които да се конструира.
+Точката ще може да бъде представена като:
+-3 координати
+-пресечница на 2 прави
+-пресечница на права и равнина
+Векторът ще може да бъде представен като:
+-3 координати
+-вектор между 2 точки
+-нормала на равнина
+Правата ще може да бъде представена като:
+-точка лежаща на правата и вектор успореден на правата
+-равнина и точка, като правата е перпендикулярна на равнината и минава през точката
+-две пресичащи се равнини
+Равнината ще може да бъде представена като:
+-четири коефициента
+-равнина и точка, като равнината е успоредна на подадената равнина и минава през точката
+-права и точка лежащи на равнината
+-три точки
+След като имаме голям избор от представяне на обектите, ще имаме и възможност да правим операции с тях.
+-Проверка за взаимно положение на две равнини
+-Проверка за взаимно положение на права и равнина
+-Проверка за взаимно положение на точка и равнина
+-Проверка за взаимно положение на точка и права
+-Проверка за взаимно положение на две прави
+-Скаларно произведение на два вектора
+-Векторно произведение на два вектора
+-Сума на два вектора
+-Транслация на точка с вектор
+-Извежда параметрично уравнение на права
+-Извежда права като пресечница на две равнини
+-Извежда параметрично уравнение на равнина
+-Извежда общо уравнение на равнина
+Най-вероятно ще има и още възможности, както за конструиране на обектите, така и за операциите, за който не се сещам в момента.
+Също така, ще дам и подробна информация за алгоритмите, които използвам.
+Проектът ще бъде разделен на отделни модули, спрямо функционалността на кода, за по-голяма удобство.
+Смятам, че проектът ще бъде в полза на студентите изучаващи аналитична геометрия, тъй като по бърз и лесен начин ще могат да правят изчисления, както и да проверявам за коректност собствените си сметки."""

Ако добавиш и визуализация към всичко това ще бъде супер. При създадени някакви обекти да се рисува сцена в интересната част от пространството. Да речем при зададени няколко равнини да се открива частта от пространството, в която попадат части от всичките им пресечни прави и да се рисува някаква проекция.