Решение на Изберете си проект от Ангел Ангелов

Обратно към всички решения

Към профила на Ангел Ангелов

Код

'''
Искам да направя нещо, което да отговаря за пускане, спиране и т.н. на всякакви сървиси (като SysVinit), като поддържа някои от тези неща:
- конфигурационни файлчета за всеки сървис, в които по прост начин се описва как се управлява (подобно на .service файловете на systemd)
- зависимости между сървисите (например sshd зависи от network, т.е. винаги ще се пуска след него и гаси преди него)
- специални сървиси (монтиране на неща от fstab, зареждане на модули, пускане на терминали)
- user services, които могат да бъдат стартирани от не-root потребители
- логване на грешките на всички сървиси в четими текстови файлове
- паралелно изпълнение
'''

История (1 версия и 1 коментар)

Ангел обнови решението на 25.04.2015 10:57 (преди около 5 години)

+'''
+Искам да направя нещо, което да отговаря за пускане, спиране и т.н. на всякакви сървиси (като SysVinit), като поддържа някои от тези неща:
+
+- конфигурационни файлчета за всеки сървис, в които по прост начин се описва как се управлява (подобно на .service файловете на systemd)
+- зависимости между сървисите (например sshd зависи от network, т.е. винаги ще се пуска след него и гаси преди него)
+- специални сървиси (монтиране на неща от fstab, зареждане на модули, пускане на терминали)
+- user services, които могат да бъдат стартирани от не-root потребители
+- логване на грешките на всички сървиси в четими текстови файлове
+- паралелно изпълнение
+'''