Решение на Изберете си проект от Цветан Коев

Обратно към всички решения

Към профила на Цветан Коев

Код

#Идеята ми за проект е конзолна roguelike dungeon crawler игра.
#Няма да има графичен интерфейс, ще се играе в конзолата.
#Героят ще се управлява чрез текстови команди.
#Всички елементи на играта (monsters, items, dungeon population) ще са random генерирани."

История (2 версии и 1 коментар)

Цветан обнови решението на 24.04.2015 21:54 (преди около 5 години)

+project_decription = "Идеята ми за проект е конзолна roguelike dungeon crawler игра. Няма да има графичен интерфейс, ще се играе в конзолата. Героят ще се управлява чрез текстови команди. Всички елементи на играта (monsters, items, dungeon population) ще са random генерирани."

Цветан обнови решението на 24.04.2015 21:56 (преди около 5 години)

-project_decription = "Идеята ми за проект е конзолна roguelike dungeon crawler игра. Няма да има графичен интерфейс, ще се играе в конзолата. Героят ще се управлява чрез текстови команди. Всички елементи на играта (monsters, items, dungeon population) ще са random генерирани."
+#Идеята ми за проект е конзолна roguelike dungeon crawler игра.
+#Няма да има графичен интерфейс, ще се играе в конзолата.
+#Героят ще се управлява чрез текстови команди.
+#Всички елементи на играта (monsters, items, dungeon population) ще са random генерирани."