Решение на Изберете си проект от Христиан Димитров

Обратно към всички решения

Към профила на Христиан Димитров

Код

#Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще #представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), #от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. #Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n #секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат #камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: #неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, #забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да #се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има #възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари #човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over.

История (3 версии и 2 коментара)

Христиан обнови решението на 24.04.2015 16:48 (преди около 5 години)

+"""
+Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over.
+"""

Христиан обнови решението на 24.04.2015 16:50 (преди около 5 години)

-"""
-Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over.
+"""Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over."""
-"""

Христиан обнови решението на 24.04.2015 16:51 (преди около 5 години)

-"""Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over."""
+#Идеята ми за проект е за игра, която ще се казва Falling Rocks. Тя ще #представлява множество от падащи камъни (в различни форми и цветове), #от които ще трябва да се пази човечето в долната част на прозореца. #Целта на играта ще е да се опази човечето от камъните. На всеки n #секунди нивото ще се увеличава заедно със скоростта, с която ще падат #камъните. Също така, след определено време m ще се появяват и бонуси: #неуязвимост на човечето, премахване на всички камъни от полето, #забавяне на скоростта им, стрелба по тях и други. Човечето ще може да #се мести (пази от камъните) чрез стрелките на клавиатурата. Ще има #възможност за pause-ване и рестартиране на играта. Когато камък удари #човечето, играта завършва и ще си изведе съобщение за Game over.

Идеята е супер. Qt ли смяташ да ползваш?

При всички положения отдели време на архитектурните решения, така че да имаш добре обособени независими парчета код за логиката и визуализацията.