Решение на Изберете си проект от Валентина Жекова

Обратно към всички решения

Към профила на Валентина Жекова

Код

"""
Игра "Yin VS Yang"
Правила:
На дъска NxN участват 2-ма играчи съответно с бели и черни пулове.
Първоначално всеки разполага с k*N пула разположени аналогично на
шахматна дъска или с по 1 пул разположени в диагонално-противоположни
ъгли. На всеки ход играч мести един от пуловете си върху свободно поле,
като има 2 възможности:
1. стъпка "клониране" - при оказване на съседно поле се поставя
нов пул (първоначалния запазва позицията си)
2. стъпка "скок" - позволено е преместване в радиус до 2 съседни полета,
като могат да се прескачат противниковите пулове
Под съседно поле се разбира съседно по хоризонтал, вертикал или диагонал.
Във всички случай при извършен ход, противниковите пулове съседни на
обозначеното място биват превземани (сменят принадлежността си).
Играта приключва, когато не останат свободни полета по дъската
или някой от играчите няма повече позволени ходове, в този случай
останалите свободни полета автоматично стават собственост на другия
играч. Печели, този който е заел повече територия.
Функционалност:
- Играе се срещу компютъра, като има 2 нива на сложност:
- easy - мести на произволно поле измежду позволените
- hard - играе по алгоритъм
- Играчът може да избира:
- класическа дъска: размер 7х7 и всеки играч започва с по 14 пула
- адаптирана дъска:
- големина на дъската: 4 <= N <= 16
- първоначален брой пулове: 1 или k*N , като 1 <= k <= (N - 2) // 2
- дали да започне първи или втори
- "Yin" or "Yang" (с кои пулове да играе)
- Може да се регистрират различни играчи чрез потребителско име и парола,
като съответно в база данни се пази инфромация за брой победи, брой загуби
при сложност easy/hard.
- Също така по време на дадена партия играча може да се отпише чрез запазване
на текущото състояние и при последващо вписване да продължи откъдето е
стигнал (състоянието се пази в базата)
- Може да се играе и като гост
"""

История (1 версия и 2 коментара)

Валентина обнови решението на 24.04.2015 01:16 (преди около 5 години)

+"""
+
+Игра "Yin VS Yang"
+
+Правила:
+На дъска NxN участват 2-ма играчи съответно с бели и черни пулове.
+Първоначално всеки разполага с k*N пула разположени аналогично на
+шахматна дъска или с по 1 пул разположени в диагонално-противоположни
+ъгли. На всеки ход играч мести един от пуловете си върху свободно поле,
+като има 2 възможности:
+ 1. стъпка "клониране" - при оказване на съседно поле се поставя
+ нов пул (първоначалния запазва позицията си)
+ 2. стъпка "скок" - позволено е преместване в радиус до 2 съседни полета,
+ като могат да се прескачат противниковите пулове
+Под съседно поле се разбира съседно по хоризонтал, вертикал или диагонал.
+Във всички случай при извършен ход, противниковите пулове съседни на
+обозначеното място биват превземани (сменят принадлежността си).
+Играта приключва, когато не останат свободни полета по дъската
+или някой от играчите няма повече позволени ходове, в този случай
+останалите свободни полета автоматично стават собственост на другия
+играч. Печели, този който е заел повече територия.
+
+Функционалност:
+- Играе се срещу компютъра, като има 2 нива на сложност:
+ - easy - мести на произволно поле измежду позволените
+ - hard - играе по алгоритъм
+- Играчът може да избира:
+ - класическа дъска: размер 7х7 и всеки играч започва с по 14 пула
+ - адаптирана дъска:
+ - големина на дъската: 4 <= N <= 16
+ - първоначален брой пулове: 1 или k*N , като 1 <= k <= (N - 2) // 2
+ - дали да започне първи или втори
+ - "Yin" or "Yang" (с кои пулове да играе)
+- Може да се регистрират различни играчи чрез потребителско име и парола,
+ като съответно в база данни се пази инфромация за брой победи, брой загуби
+ при сложност easy/hard.
+- Също така по време на дадена партия играча може да се отпише чрез запазване
+ на текущото състояние и при последващо вписване да продължи откъдето е
+ стигнал (състоянието се пази в базата)
+- Може да се играе и като гост
+
+"""

Идеята е супер, имам само няколко въпроса, на които е добре да отговориш и след това да се захващаш смело да блъскаш по задачата.

  • Идеята ти е да е desktop игра, нали? Може би с Qt?
  • Има ли съществена разлика между Yin VS Yang и Reversi?

Попринцип мислех задължително да може да се играе в конзолата и ако успея да направя и графичен интерфейс (просто досега не съм правила нищо подобно и имам няколко наум, че може да не се получи добре). Сега ще се постарая да сменя приоритетите по въпроса:)

Играта е подобна на Reversi, но не е задължително да се прескачат противникови пулове. По вид на ходовете прилича повече на Hexxagon. (Първоначално си мислех за Го, но при него така и не се научих как се определя, че играта приключва; По-късно попаднах на: http://www.freearcade.com/ColonizeMe.flash/ColonizeMe.html , което предполагам е модифициран Hexxagon и ми се стори интересно).