Решение на Изберете си проект от Георги Димов

Обратно към всички решения

Към профила на Георги Димов

Код

"""
Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея
е да използвам python да смята разни по-интересни неща, като в
случая са балистични криви. Смятам играта да има score list, т.е.
сериализация/десериализация и ако ми остане време да добавя
допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета на
снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да отделя
логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но през
конзолния ще може да се разбират неща като: моментата позиция на
оръдията, градусите им, множество координати описващи полето в
момента или крива, играчите и техните резултати, координати
съответстващи на балистичните криви на снарядите.
Ще се радвам на всякакви коментари и съвети.
"""

История (4 версии и 1 коментар)

Георги обнови решението на 23.04.2015 23:47 (преди почти 5 години)

+"""Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея е да използвам python да смята разни по-интересни неща, като в случая са балистични криви. Смятам играта да има score list, т.е. сериализация/десериализация и ако ми остане време да добавя допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета на снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да отделя логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но през конзолния ще може да се разбират неща като: моментата позиция на оръдията, градусите им, множество координати описващи полето в момента или крива, играчите и техните резултати, координати съответстващи на балистичните криви на снарядите.
+Ще се радвам на всякакви коментари и съвети."""

Георги обнови решението на 23.04.2015 23:48 (преди почти 5 години)

-"""Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея е да използвам python да смята разни по-интересни неща, като в случая са балистични криви. Смятам играта да има score list, т.е. сериализация/десериализация и ако ми остане време да добавя допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета на снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да отделя логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но през конзолния ще може да се разбират неща като: моментата позиция на оръдията, градусите им, множество координати описващи полето в момента или крива, играчите и техните резултати, координати съответстващи на балистичните криви на снарядите.
-Ще се радвам на всякакви коментари и съвети."""
+#Мисля проектът ми да е artillery #game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната #идея е да използвам python да смята разни по-интересни неща, #като в случая са балистични криви. Смятам играта да има score #list, т.е. сериализация/десериализация и ако ми остане време да #добавя допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета #на снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да #отделя логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но #през конзолния ще може да се разбират неща като: моментата #позиция на оръдията, градусите им, множество координати описващи #полето в момента или крива, играчите и техните резултати, #координати съответстващи на балистичните криви на снарядите.
+#Ще се радвам на всякакви коментари и съвети.

Георги обнови решението на 23.04.2015 23:50 (преди почти 5 години)

-#Мисля проектът ми да е artillery #game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната #идея е да използвам python да смята разни по-интересни неща, #като в случая са балистични криви. Смятам играта да има score #list, т.е. сериализация/десериализация и ако ми остане време да #добавя допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета #на снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да #отделя логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но #през конзолния ще може да се разбират неща като: моментата #позиция на оръдията, градусите им, множество координати описващи #полето в момента или крива, играчите и техните резултати, #координати съответстващи на балистичните криви на снарядите.
-#Ще се радвам на всякакви коментари и съвети.
+"""Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея
+е да използвам python да смята разни по-интересни неща, като в
+случая са балистични криви. Смятам играта да има score list, т.е.
+сериализация/десериализация и ако ми остане време да добавя
+допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета на
+снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да отделя
+логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но през
+конзолния ще може да се разбират неща като: моментата позиция на
+оръдията, градусите им, множество координати описващи полето в
+момента или крива, играчите и техните резултати, координати
+съответстващи на балистичните криви на снарядите.
+
+Ще се радвам на всякакви коментари и съвети.
+"""

Георги обнови решението на 23.04.2015 23:50 (преди почти 5 години)

-"""Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея
+"""
+Мисля проектът ми да е artillery game(http://en.wikipedia.org/wiki/Artillery_game). Основната идея
е да използвам python да смята разни по-интересни неща, като в
случая са балистични криви. Смятам играта да има score list, т.е.
сериализация/десериализация и ако ми остане време да добавя
допълнителни фактори като вятър, който да влияе на полета на
снарядите например. Смятам, че при мен би било трудно да отделя
логиката на играта напълно от графичния интерфейс, но през
конзолния ще може да се разбират неща като: моментата позиция на
оръдията, градусите им, множество координати описващи полето в
момента или крива, играчите и техните резултати, координати
съответстващи на балистичните криви на снарядите.
Ще се радвам на всякакви коментари и съвети.
"""

Винаги можеш и трябва да отделиш логиката от визуализацията :)

Ако смяташ, че отлагането на scorelist-а за по-късно ще ти даде време да си поиграеш с вятъра бих те посъветвал да направиш така, не е съвсем тривиално, но би трябвало да е твърде трудно.

Давай смело!