Решение на Изберете си проект от Добромир Иванов

Обратно към всички решения

Към профила на Добромир Иванов

Код

"""
Recommendation система.
Система, която да може да прави предложения от предварително
дефинирано множество. Предложенията се правят на базата на
действията на потребители.
Самите данни за потребителите ще се очаква да са вече събрани
ние само прави заключенията за прдпочитанията и сходностите в
изборите на тези потребители и им предлагаме например билети
за филми.
Целта е по-скоро да се подават данни за потребители независимо
от къде и след това да се правят изводи на базата на тези данни,
а не да се обвързва конкретно с някой фреймурък.
"""

История (1 версия и 1 коментар)

Добромир обнови решението на 23.04.2015 23:07 (преди почти 5 години)

+"""
+Recommendation система.
+
+Система, която да може да прави предложения от предварително
+дефинирано множество. Предложенията се правят на базата на
+действията на потребители.
+Самите данни за потребителите ще се очаква да са вече събрани
+ние само прави заключенията за прдпочитанията и сходностите в
+изборите на тези потребители и им предлагаме например билети
+за филми.
+
+Целта е по-скоро да се подават данни за потребители независимо
+от къде и след това да се правят изводи на базата на тези данни,
+а не да се обвързва конкретно с някой фреймурък.
+"""

Звучи интересно, но какво точно всъщност искаш да направиш?

Какво ще представлява завършения ти проект? Библиотека за recommendation-и, която да може да се ползва от други приложения? Web service с REST API, към който да може да се подават данни и след това да се правят заявки за препоръки? Нещо трето, за което не се сещам?

Какво си представяш най-общо като архитектура на кода си? Как ще представяш данните за потребителите и действията им и съответно как ще правиш изводите след това?

При всички положения идеята ти звучи интересно, но искам да я разясниш малко повече, така и самия ти ще придобиеш по-добра идея какво точно искаш да постигнеш като краен резултат.