Решение на Изберете си проект от Светлин Василев

Обратно към всички решения

Към профила на Светлин Василев

Код

# Ще реализирам програма, която реализира карта на град. Ще я # моделирам с ориентиран граф, с тегла по ребрата, така че на всяка # улица да съответства ребро с тегло съответстващо на дължината на # улицата и с посока обозначаваща посоката на движение. Съответно на # всяко кръстовище ще се съпоставя връх. Ще има опции за:
# 1. Намиране на най-кратък път между две кръстовища;
# 2. Проверка дали съществува път между две кръстовища;
# 3. Проверка дали е възможно тръгвайки от текущата позиция, да се # движим по останалите улици и да се върнем на изходна позиция;
# 4. Намиране на броя на задънените улици;
# 5. Предлагане на най-къси алтернативни маршрути при ремонт на # дадено кръстовище;

История (1 версия и 3 коментара)

Светлин обнови решението на 23.04.2015 00:05 (преди около 5 години)

+# Ще реализирам програма, която реализира карта на град. Ще я # моделирам с ориентиран граф, с тегла по ребрата, така че на всяка # улица да съответства ребро с тегло съответстващо на дължината на # улицата и с посока обозначаваща посоката на движение. Съответно на # всяко кръстовище ще се съпоставя връх. Ще има опции за:
+# 1. Намиране на най-кратък път между две кръстовища;
+# 2. Проверка дали съществува път между две кръстовища;
+# 3. Проверка дали е възможно тръгвайки от текущата позиция, да се # движим по останалите улици и да се върнем на изходна позиция;
+# 4. Намиране на броя на задънените улици;
+# 5. Предлагане на най-къси алтернативни маршрути при ремонт на # дадено кръстовище;

Независимо, че го наричаш "карта на град", проекта ти е просто 5 алгоритъма с графи. Твърде малко е за проект. Ще трябва да измислиш повече функционалност, която да не е още 2-3 алгоритъма. На мен, обаче, не ми хрумват никакви идеи, които да ти предложа.

Казахте да си изберем нещо, което ни е интересно и за това избрах моят проект да е свързан с графи. При тях основното са алгоритмите, които ги обработват. Разбирам, че няма как да обърнете внимание на всеки проект индивидуално, все пак са предадени 130 различни варианта, но не знам как мога да обогатя проекта си, освен с още алгоритми.