Решение на Изберете си проект от Момчил Сулов

Обратно към всички решения

Към профила на Момчил Сулов

Код

my_idea = "Здравейте, моята първоначална идея е да направя 2D игра, в която има мрежа от клетки, някои от които проходими, а други - не. По проходимите ще се движи предмет (от рода на малко топче), направляван от играча. Предметът ще е свързан с клас, който ще има здраве, енергия и други подобни величини. И в някои от проходимите клетки в мрежата ще има неща, увеличаващи/намаляващи тези величини (като някои от нещата, намаляващи здравето или енергията, може да се движат). Ще има и неща из мрежата, които ще се колекционират от играча, за да може да премине нивото. Играта ще има няколко нива, като при успешно завършване на всички нива ще се появява страшна картинка, придружена с крясъци (като в играта Scary Maze)."

История (1 версия и 3 коментара)

Момчил обнови решението на 22.04.2015 22:51 (преди почти 5 години)

+my_idea = "Здравейте, моята първоначална идея е да направя 2D игра, в която има мрежа от клетки, някои от които проходими, а други - не. По проходимите ще се движи предмет (от рода на малко топче), направляван от играча. Предметът ще е свързан с клас, който ще има здраве, енергия и други подобни величини. И в някои от проходимите клетки в мрежата ще има неща, увеличаващи/намаляващи тези величини (като някои от нещата, намаляващи здравето или енергията, може да се движат). Ще има и неща из мрежата, които ще се колекционират от играча, за да може да премине нивото. Играта ще има няколко нива, като при успешно завършване на всички нива ще се появява страшна картинка, придружена с крясъци (като в играта Scary Maze)."

Игра, добре. Ще се сългасим при условие, че опишеш играта по - подробно и хвърлиш светлина върху всички "други подобни величини" и "неща из мрежата". Искам да мога да си изградя по - ясна представа какво ще представлява играта ти за да мога да преценя дали не е прекалено проста.

Също, знай, че от игрити очакваме хубав интерфейс. Конзолен, графичен, няма значение.

Минимумът на това, което ще се опитам да направя, е таблица с размери 15х15. Някои от клетките ще са в тъмен цвят, което означава непроходими. Други пък ще са светлосини, което означава вода, в която играчът ще се "дави", ако попадне. Останалите клетки ще са бели, т.е. проходими. Полето, в което е играчът в даден момент, ще е означено с някаква фигура, може би червено топче или нещо по-сложно, което ще се направлява с клавиатурата. Играчът ще има здраве и енергия с първоначални стойности около 5 и имущество с първоначална стойност 0. Из белите полета ще има Х-ове, някои неподвижни, други - подвижни. При попадане на топчето в поле, в което в същия момент има Х, здравето ще намалява с 1. Енергията ще намалява с времето. Ако енергията стане 0, здравето ще намалява с 1, а когато здравето стане 0 - "смърт" - връщане в началото на нивото. Из белите полета ще има също (подвижни или неподвижни) H (health) - увеличава здравето с 1, и E (energy) - прави същото с енергията. Ще има и звезди из белите полета, които увеличават имуществото с 1. За да се премине в следващото ниво, ще трябва имуществото да е поне определена стойност, иначе топчето ще трябва да се върне, за да събере още звезди. При смърт се губи цялото имущество, натрупано за това ниво. Съответно ще има и полетата за начална позиция и преминаване в следващото ниво. Пак казвам, това е минимумът, може да добавя още неща, за реализацията ще използвам 2 класа - за игралното поле (таблица) и за играча, със съответните член-данни и методи. Това ми е в общи линии идеята.