Решение на Изберете си проект от Теодор Климентов

Обратно към всички решения

Към профила на Теодор Климентов

Код

# ТЕТРИС ВОЙНИ:
# Какво ще включва:
# - Класическият геймплей от 80те
# - Някои от по-модерните иновации в играта
# Тук има нахвърляни разни идеи:
# https://github.com/m1trix/Tetris-Wars
# Първа стъпка - класиката:
# - Класическите седем тетриминота, с които се играе;
# - Параметрите на играта ще са конфигоруеми
# (например размерите на игралното поле);
# - Въртене - падащото тетримино се върти на 90 градуса
# и в двете посоки, докато не удари натрупана купчина от
# тетриминота;
# - Soft drop - падането става по-бързо;
# - Hard drop - падането става веднага, т.е. тетриминото
# удря купчинката на момента и директно се фиксира там;
# - Scoring система;
# - Statistics система;
# - Ще има абстрактен механизъм за рендериране, който ще
# работи еднакво добре с GUI или в конзола (като изключим FPS-а);
# - Ще има абстрактен механизъм за key event-и.
# Той ще работи добре с GUI, но в конзолата не толкова.
# Втора стъпка - иновациите:
# - Ghost тетримино - Това е "сянката" на падащото тетримино.
# Показава къде точно ще падне то;
# - Гравитация - когато се счупи даден ред, тетриминотата
# могат да "пропаднат" надолу, ако има кухини;
# - Hold на падащото тетримино - при натискане на бутона
# за задържане, текущото и задържаното си разменят местата.
# Дава гъвкавост;
# - Опашка на предстоящите 4-5 тетриминотата;
# - Easy spin - Когато тетриминото удари в купчинката,
# то не се "фиксира" веднага. Включва се брояч и преди да
# изтече времето, тетриминото може да бъде завъртяно или преместено,
# което води до нулиране на брояча. Това нулиране може да стане
# краен брой пъти.

История (3 версии и 2 коментара)

Теодор обнови решението на 20.04.2015 23:55 (преди около 5 години)

+# ТЕТРИС ВОЙНИ:
+
+
+# Какво ще включва:
+# - Класическият геймплей от 80те
+# - Ако остане време - multiplayer mode (като на TetrisFriends)
+
+
+# Тук има нахвърляни разни идеи:
+# https://github.com/m1trix/Tetris-Wars
+
+
+# Понеже в конзолата трудно ще направя key event-и,
+# ще направя едно GUI (с Python-ския SDL). Няма да е нищо
+# впечатляващо - шарени квадратчета
+
+
+# Следваща стъпка - удобства:
+# - Гравитация - когато се счупи даден ред, тетриминотата
+# могат да "пропаднат" надолу, ако има кухини.
+# - Hold на падащото тетримино - при натискане на бутона
+# за задържане, текущото и задържаното си разменят местата.
+# Дава гъвкавост
+# - Опашка на предстоящите 4-5 тетриминотата
+# - Easy spin - Когато тетриминото удари в купчинката,
+# то не се "фиксира" веднага, а има още известно време,
+# в което може да бъде завъртяно. Когато се завърти, това
+# време се възстановява, но разбира се, само краен брой пъти.
+
+
+# Следваща стъпка - multiplay:
+# Това е, само ако ми остане време. Не обещавам нищо!
+# - Multiplayer mode, в който двама играчи, играят
+# един срещу друг през интернет. Редовете, които единият
+# маха, отиват при другия, като изникват отдолу на игралното поле.
+# - Минички - "изпратените" редове имат по една
+# миничка (на произволно място). Ако тя бъде ударена,
+# целият ред се маха и се "изпраща" на другят играч.
+# Комботата - дълги поредици от взривени мини, постепенно
+# # увеличават броя на изпращаните редове.
+# - Нокаути - Когато игралното поле се напълни с редове,
+# и няма как да падат нови тетриминота, играчът бива нокаутиран.
+# Тогава полето му се изчиства изцяло. Печели играчът, който е
+# нокаутирал съперника си повече пъти.
+# - Ако нокаутите са равен брой, победата се определя от броя
+# изпратени редове. Отново, човекът с повече печели.
+# - Ако и те се равни, тогава, този с по-ниска купчинка печели.

Ама аз само multiplayer частта не я обещавам и по-скоро направо не искам и да се захващам с нея. Като се замисля, там ще има прекалено много работа.

Другите изборени са си досатъчно обемни, като добавим и тестовете.

Теодор обнови решението на 22.04.2015 08:34 (преди около 5 години)

# ТЕТРИС ВОЙНИ:
# Какво ще включва:
# - Класическият геймплей от 80те
-# - Ако остане време - multiplayer mode (като на TetrisFriends)
+# - Някои от по-модерните иновации в играта
# Тук има нахвърляни разни идеи:
# https://github.com/m1trix/Tetris-Wars
-# Понеже в конзолата трудно ще направя key event-и,
-# ще направя едно GUI (с Python-ския SDL). Няма да е нищо
-# впечатляващо - шарени квадратчета
+# Първа стъпка - класиката:
+# - Класическите седем тетриминота, с които се играе;
+# - Параметрите на играта ще са конфигоруеми
+# (например размерите на игралното поле);
+# - Въртене - падащото тетримино се върти на 90 градуса
+# и в двете посоки, докато не удари натрупана купчина от
+# тетриминота;
+# - Soft drop - падането става по-бързо;
+# - Hard drop - падането става веднага, т.е. тетриминото
+# удря купчинката на момента и директно се фиксира там;
+# - Scoring система;
+# - Statistics система;
+# - Ще има възможно абстрактен механизъм за рендериране,
+# който ще работи еднакво добре с GUI или в конзола;
+# - Ще има възможно абстрактен механизъм за key event-и;
+# Той ще работи добре с GUI, но в конзолата няма да има key
+# released event (който е важен за soft drop).
-# Следваща стъпка - удобства:
+# Втора стъпка - иновациите:
+# - Ghost тетримино - Това е "сянката" на падащото тетримино.
+# Показава къде точно ще падне то;
# - Гравитация - когато се счупи даден ред, тетриминотата
-# могат да "пропаднат" надолу, ако има кухини.
+# могат да "пропаднат" надолу, ако има кухини;
# - Hold на падащото тетримино - при натискане на бутона
# за задържане, текущото и задържаното си разменят местата.
-# Дава гъвкавост
-# - Опашка на предстоящите 4-5 тетриминотата
+# Дава гъвкавост;
+# - Опашка на предстоящите 4-5 тетриминотата;
# - Easy spin - Когато тетриминото удари в купчинката,
-# то не се "фиксира" веднага, а има още известно време,
-# в което може да бъде завъртяно. Когато се завърти, това
+# то не се "фиксира" веднага. Включва се брояч и преди да
-# време се възстановява, но разбира се, само краен брой пъти.
+# изтече времето, тетриминото може да бъде завъртяно или преместено,
-
+# което води до нулиране на брояча. Това нулиране може да стане
-
+# краен брой пъти.
-# Следваща стъпка - multiplay:
-# Това е, само ако ми остане време. Не обещавам нищо!
-# - Multiplayer mode, в който двама играчи, играят
-# един срещу друг през интернет. Редовете, които единият
-# маха, отиват при другия, като изникват отдолу на игралното поле.
-# - Минички - "изпратените" редове имат по една
-# миничка (на произволно място). Ако тя бъде ударена,
-# целият ред се маха и се "изпраща" на другят играч.
-# Комботата - дълги поредици от взривени мини, постепенно
-# # увеличават броя на изпращаните редове.
-# - Нокаути - Когато игралното поле се напълни с редове,
-# и няма как да падат нови тетриминота, играчът бива нокаутиран.
-# Тогава полето му се изчиства изцяло. Печели играчът, който е
-# нокаутирал съперника си повече пъти.
-# - Ако нокаутите са равен брой, победата се определя от броя
-# изпратени редове. Отново, човекът с повече печели.
-# - Ако и те се равни, тогава, този с по-ниска купчинка печели.

Теодор обнови решението на 22.04.2015 08:37 (преди около 5 години)

# ТЕТРИС ВОЙНИ:
# Какво ще включва:
# - Класическият геймплей от 80те
# - Някои от по-модерните иновации в играта
# Тук има нахвърляни разни идеи:
# https://github.com/m1trix/Tetris-Wars
# Първа стъпка - класиката:
# - Класическите седем тетриминота, с които се играе;
# - Параметрите на играта ще са конфигоруеми
# (например размерите на игралното поле);
# - Въртене - падащото тетримино се върти на 90 градуса
# и в двете посоки, докато не удари натрупана купчина от
# тетриминота;
# - Soft drop - падането става по-бързо;
# - Hard drop - падането става веднага, т.е. тетриминото
# удря купчинката на момента и директно се фиксира там;
# - Scoring система;
# - Statistics система;
-# - Ще има възможно абстрактен механизъм за рендериране,
-# който ще работи еднакво добре с GUI или в конзола;
-# - Ще има възможно абстрактен механизъм за key event-и;
-# Той ще работи добре с GUI, но в конзолата няма да има key
-# released event (който е важен за soft drop).
+# - Ще има абстрактен механизъм за рендериране, който ще
+# работи еднакво добре с GUI или в конзола (като изключим FPS-а);
+# - Ще има абстрактен механизъм за key event-и.
+# Той ще работи добре с GUI, но в конзолата не толкова.
# Втора стъпка - иновациите:
# - Ghost тетримино - Това е "сянката" на падащото тетримино.
# Показава къде точно ще падне то;
# - Гравитация - когато се счупи даден ред, тетриминотата
# могат да "пропаднат" надолу, ако има кухини;
# - Hold на падащото тетримино - при натискане на бутона
# за задържане, текущото и задържаното си разменят местата.
# Дава гъвкавост;
# - Опашка на предстоящите 4-5 тетриминотата;
# - Easy spin - Когато тетриминото удари в купчинката,
# то не се "фиксира" веднага. Включва се брояч и преди да
# изтече времето, тетриминото може да бъде завъртяно или преместено,
# което води до нулиране на брояча. Това нулиране може да стане
# краен брой пъти.