Решение на Изберете си проект от Ирина Христова

Обратно към всички решения

Към профила на Ирина Христова

Код

"""
MineSweeper.
Играта ще има различни трудности, leaderboard, save/load опция
и multiplayer, където двама или повече играчи ще имат
едно и също минно поле и този, който първи разкрие всички квадратчета, печели.
Ще използвам Tkinter за графичния интерфейс.
"""

История (1 версия и 1 коментар)

Ирина обнови решението на 20.04.2015 16:35 (преди почти 5 години)

+"""
+MineSweeper.
+
+Играта ще има различни трудности, leaderboard, save/load опция
+и multiplayer, където двама или повече играчи ще имат
+едно и също минно поле и този, който първи разкрие всички квадратчета, печели.
+
+Ще използвам Tkinter за графичния интерфейс.
+"""