Решение на Изберете си проект от Павел Димитров

Обратно към всички решения

Към профила на Павел Димитров

Код

"""За проект искам да напиша набор от алгоритми които решават дадени проблеми, предимно оптимизационни алгоритми и граф алгоритми. Тъй като нямам идея кои са по лесни за имплементиране и кои по трудни т.е. от кои да почна и кои бих могъл да напиша следния списък с алгоритми които бих писал най-вероятно ще варира.
Dynamic programming and Branch and bound for Knapsack problem,
Greedy algorithm and Dynamic programming : for Change-making problem,
Ford-Fulkerson algorithm for maximum flow in a graph,
Prim and Krusakl algorithm for MST,
Dijkstra's algorithm for shortest path,
Simplex LP for standard minimization problem,
DP for matrix chain multiplication,
Critical Path Method in network planning,
"""

История (2 версии и 2 коментара)

Павел обнови решението на 17.04.2015 13:41 (преди около 5 години)

+"""За проект искам да направя играта 15 puzzle (има страница в wikipedia):
+Като в началото ще има някакви числа подредени на радндом и потребителят трябва да ги нареди, като ще има GUI интерфейс през който ще се играе.
+
+Смятате ли че това е неподходящо за човек с малко опит в правенето на GUI приложения."""

Павел обнови решението на 25.04.2015 16:52 (преди около 5 години)

-"""За проект искам да направя играта 15 puzzle (има страница в wikipedia):
-Като в началото ще има някакви числа подредени на радндом и потребителят трябва да ги нареди, като ще има GUI интерфейс през който ще се играе.
+"""За проект искам да напиша набор от алгоритми които решават дадени проблеми, предимно оптимизационни алгоритми и граф алгоритми. Тъй като нямам идея кои са по лесни за имплементиране и кои по трудни т.е. от кои да почна и кои бих могъл да напиша следния списък с алгоритми които бих писал най-вероятно ще варира.
-Смятате ли че това е неподходящо за човек с малко опит в правенето на GUI приложения."""
+Dynamic programming and Branch and bound for Knapsack problem,
+
+Greedy algorithm and Dynamic programming : for Change-making problem,
+
+Ford-Fulkerson algorithm for maximum flow in a graph,
+
+Prim and Krusakl algorithm for MST,
+
+Dijkstra's algorithm for shortest path,
+
+Simplex LP for standard minimization problem,
+
+DP for matrix chain multiplication,
+
+Critical Path Method in network planning,
+
+"""