Решения на Генератори и итератори

Към задачата

132 решения

Име Точки Изпълнение
Светлин Славов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 53 Коментари: 1
Николай Велков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 127 Коментари: 2
Николай Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 1
Иван Георгиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 48 Коментари: 0
Мартин Стоев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 76 Коментари: 1
Ирина Христова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 72 Коментари: 1
Йоан Динков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 64 Коментари: 1
Диана Генева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 50 Коментари: 1
Ангел Ангелов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 59 Коментари: 1
Теодор Климентов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 51 Коментари: 3
Илиян Якимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 117 Коментари: 1
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 5
Евгени Кунев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 0
Елена Денева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 40 Коментари: 3
Екатерина Горанова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 41 Коментари: 2
Павел Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 95 Коментари: 3
Станислав Венков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 73 Коментари: 0
Михаел Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 90 Коментари: 0
Ивайло Караманолев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 62 Коментари: 0
Светлин Василев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 70 Коментари: 1
Красимир Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 66 Коментари: 0
Любослав Кънев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 61 Коментари: 0
Георги Чулев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Людмил Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 47 Коментари: 2
Емил Великов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 63 Коментари: 1
Калоян Витанов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 123 Коментари: 0
Милка Ферезлийска Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 59 Коментари: 0
Христиан Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 82 Коментари: 1
Васил Пачеджиев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 62 Коментари: 0
Гален Георгиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 96 Коментари: 0
Гюлджан Купен Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 71 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 83 Коментари: 0
Цвета Кандиларова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 55 Коментари: 3
Янислав Василев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 60 Коментари: 3
Александър Ваканин Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 72 Коментари: 0
Диан Тодоров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 62 Коментари: 0
Цветелина Александрова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 79 Коментари: 1
Михаела Сейменска Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 86 Коментари: 0
Теодора Костова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 76 Коментари: 0
Йордан Пулов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 68 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 63 Коментари: 0
Елица Христова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 69 Коментари: 2
Стоян Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 89 Коментари: 0
Венцислав Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 42 Коментари: 0
Михаил Здравков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 55 Коментари: 0
Антонио Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 36 Коментари: 0
Николина Тодорова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 10 Редове: 20 Коментари: 0
Валентина Жекова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 61 Коментари: 0
Калоян Кацаров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 121 Коментари: 0
Деница Петрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 22 Коментари: 0
Георги Павлов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 45 Коментари: 0
Валентин Латунов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 56 Коментари: 0
Никола Терзиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 67 Коментари: 0
Минх Нгуен Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 103 Коментари: 1
Тачо Желев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 97 Коментари: 2
Галина Димитрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 66 Коментари: 1
Иван Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 83 Коментари: 0
Йордан Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 47 Коментари: 0
Симеон Кръстев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 10 Редове: 28 Коментари: 0
Димитър Влаховски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Aнтония Чекръкчиева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 59 Коментари: 0
Никола Илиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 56 Коментари: 0
Виктория Терзиева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 79 Коментари: 0
Кристиан Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 89 Коментари: 0
Мария Османлиева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 9 Редове: 36 Коментари: 0
Елена Орешарова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 67 Коментари: 1
Емине Башева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 54 Коментари: 0
Виктория Георгиева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 14 Редове: 20 Коментари: 0
Симона Найденова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 38 Коментари: 0
Мартин Пацов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 135 Коментари: 2
Явор Големанов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 10 Редове: 26 Коментари: 0
Ивелина Христова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 10 Редове: 26 Коментари: 0
Момчил Сулов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 68 Коментари: 1
Цветан Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 80 Коментари: 0
Цветомир Цанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 38 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 63 Коментари: 0
Иванна Димитрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 63 Коментари: 0
Радослав Аспарухов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 9 Редове: 36 Коментари: 0
Васил Николов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 1
Клара Кайралах Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 99 Коментари: 1
Слави Кадиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 31 Коментари: 0
Георги Мавридис Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 53 Коментари: 0
Атанас Янчевски Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 66 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 54 Коментари: 0
Ивайло Цанков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 77 Коментари: 0
Цветан Мадански Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 141 Коментари: 1
Кристиан Ташков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 61 Коментари: 0
Станислав Траилов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 57 Коментари: 0
Георги Димов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 62 Коментари: 0
Цветан Коев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 30 Коментари: 0
Божидар Григоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 31 Коментари: 0
Калоян Евтимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 57 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 74 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 61 Коментари: 0
Женя Георгиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 78 Коментари: 0
Йордан Канчелов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 12 Редове: 18 Коментари: 0
Вера Бойчева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 68 Коментари: 0
Кристиян Бъновски Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 1 Редове: 44 Коментари: 0
Божидар Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 68 Коментари: 0
Любомир Гавадинов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 37 Коментари: 0
Мария Димитрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 69 Коментари: 0
Виктор Марков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 52 Коментари: 0
Иван Вичев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 35 Коментари: 0
Иван Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 62 Коментари: 0
Никола Шахпазов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 12 Редове: 38 Коментари: 0
Димитрина Гецкова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 50 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 37 Коментари: 0
Антон Пенов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 12 Редове: 16 Коментари: 0
Спасимир Нонев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 59 Коментари: 0
Александър Танков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 146 Коментари: 0
Деян Боиклиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 44 Коментари: 0
Десислава Говедарска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 0
Евгения Евлогиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Йордан Русев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 86 Коментари: 0
София Петрова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 56 Коментари: 0
Станислав Димитров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 10 Редове: 20 Коментари: 0
Александър Чешмеджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 5 Редове: 99 Коментари: 0
Мартин Филипов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 74 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 43 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 77 Коментари: 0
Йоана Коева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 7 Редове: 69 Коментари: 0
Красимир Атанасов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 2 Редове: 74 Коментари: 0
Георги Любенов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 117 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 3 Редове: 91 Коментари: 0
Христо Тодоров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 12 Редове: 63 Коментари: 0
Елица Илиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 62 Коментари: 0
Марина Узунова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 0
Васил Малчев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 12 Редове: 23 Коментари: 0
Павел Павлов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 11 Редове: 38 Коментари: 0
Виктор Цонев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 6 Редове: 64 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 8 Редове: 57 Коментари: 0