Решения на Пет малки функции

Към задачата

145 решения

Име Точки Изпълнение
Ивайло Караманолев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 3
Павел Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 1
Валентин Латунов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 1
Илиян Якимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 3
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Клара Кайралах Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 1
Гюлджан Купен Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Георги Любенов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 1
Светлин Славов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 2
Александър Ваканин Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 2
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Кристиан Ташков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 1
Елена Денева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Теодор Климентов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 1
Теодора Костова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Явор Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 0
Aнтония Чекръкчиева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 1
Цвета Кандиларова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Диана Генева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Цветелина Александрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Красимир Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 1
Екатерина Горанова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Гален Георгиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Александър Танков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 0
Мария Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Елица Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Стоян Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Калоян Кацаров Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 0
Георги Чулев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Михаил Станин Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 0
Емил Великов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Васил Пачеджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Васил Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 3
Николай Велков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Станислав Венков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Мариян Игнатов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Елица Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Валентина Жекова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Антоан Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Христиан Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Радослав Аспарухов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 4
Тачо Желев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Деница Петрова Точки: 5 (-5 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 2
Ирина Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Йордан Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Цветан Мадански Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Мартин Стоев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Мартин Пацов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Минх Нгуен Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Емине Башева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 1
Спасимир Нонев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Женя Георгиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Людмил Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Диан Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Йордан Пулов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Петър Гетов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 1
Калоян Витанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Георги Павлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Цветан Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Спас Методиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Михаил Здравков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 2
Иван Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Виктория Георгиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Илиан Стаменов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Кристиан Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Десислава Говедарска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Иван Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Момчил Сулов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 82 Коментари: 1
Йоан Динков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Любослав Кънев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Виктория Терзиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Деян Боиклиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Иван Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 0
Атанас Янчевски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Светлин Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Никола Терзиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 1
Любомир Гавадинов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Мартин Филипов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Никола Монов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Мартина Тонковска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 1
Венцислав Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 0
Елена Орешарова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Симеон Кръстев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Марина Узунова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Янислав Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Вера Бойчева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 1
Симона Найденова Точки: 5 (-5 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 2
Станислав Траилов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Галина Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 0
Божидар Григоров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Виктор Цонев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 1
Ивелина Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 1
Иванна Димитрова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 1
Калоян Евтимов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 1
Ивайло Цанков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Юлия Недялкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 1
Данаил Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 1
Дарко Алексов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Димитър Влаховски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 0
Божидар Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Милка Ферезлийска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Евгения Евлогиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Антон Пенов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Мария Османлиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Цветан Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Иван Вичев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 2
Антонио Илиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Георги Мавридис Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
София Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Христо Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Станислав Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Кристиян Бъновски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Георги Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Радослав Комитов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Слави Кадиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Никола Шахпазов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Ангел Венчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 0
Красимир Атанасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Димитрина Гецкова Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Йордан Русев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Христо Петков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Йордан Канчелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Виктор Марков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Дияна Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Васил Малчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Николина Тодорова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 0
Асен Леков Точки: 7 (-3 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 1
Явор Големанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 0
Михаела Сейменска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Стефан Владков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0
Моника Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 0
Михаел Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Никола Илиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0