Решения на Астрологични забави

Към задачата

154 решения

Име Точки Изпълнение
Диана Генева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Галин Ангелов Точки: 2 (-1 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 4 Редове: 35 Коментари: 2
Светлин Славов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Георги Любенов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 5
Емил Великов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Елена Денева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 3
Янислав Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 7
Явор Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 2
Валентина Жекова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Васил Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 4
Христо Владев Точки: 7 (-1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 36 Коментари: 4
Георги Чулев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Никола Монов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 1
Евгения Евлогиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 2
Гюлджан Купен Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 2
Антоан Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Aнтония Чекръкчиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Минх Нгуен Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Галина Димитрова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 1
Станислав Венков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 1
Цветан Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Гален Георгиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 4
Клара Кайралах Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Милка Ферезлийска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 2
Иван Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Цветан Мадански Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 2
Йоан Динков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 1
Емине Башева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Деница Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Венцислав Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 2
Мариян Игнатов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Михаил Здравков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Теодор Климентов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 0
Деян Боиклиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 2
Ирина Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Анелия Петкова Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 2
Светлин Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Николай Иванов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 1
Константин Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 2
Христиан Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Станислав Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 55 Коментари: 7
Георги Гроздев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 2
Петър Гетов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 3
Красимир Николов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 2
Ивайло Цанков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 2
Йордан Пулов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 82 Коментари: 3
Станислав Траилов Точки: 7 (-3 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 3
Димитър Влаховски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Екатерина Горанова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Цвета Кандиларова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Георги Мавридис Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 30 Коментари: 1
Марина Узунова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Тихомир Кожухарски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Калоян Витанов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 3
Николай Георгиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Кристиан Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Илиян Якимов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 4
Дияна Кръстева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Любомир Гавадинов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 2
Йордан Канчелов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 93 Коментари: 2
Павел Димитров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 1
Цветелина Александрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 2
Калоян Евтимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 2
Ангел Новоселски Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 3
Николай Велков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Стоян Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 3
Цветан Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 2
Елена Орешарова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Кристиан Ташков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Стоян Стоянов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 1
Христо Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Александър Танков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Спасимир Нонев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Никола Костов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Елица Христова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 1
Димитрина Гецкова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Васил Пачеджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 0
Валентин Латунов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Ивелина Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Любослав Кънев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Виктория Терзиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 4
Кристиян Бъновски Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 1
Мартин Пацов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 2
Александър Чешмеджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 1
Тачо Желев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 8
Йордан Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 3
Стилиян Стоянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Ивелина Ватева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 2
Антон Пенов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Моника Петкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Момчил Сулов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Драгомир Митев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Симеон Кръстев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 1
Михаил Станин Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 2
Диан Тодоров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 22 Коментари: 1
Божидар Григоров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Спас Методиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Юлия Недялкова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Явор Големанов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 1
Ростислав Големанов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Мартин Стоев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Михаел Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Радослав Аспарухов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 32 Коментари: 3
Иван Тодоров Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Виктория Георгиева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 1
Иван Вичев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 1
Иван Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Виктор Цонев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Людмил Делчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 3
Мартин Филипов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Михаела Сейменска Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Теодора Костова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Вера Бойчева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 43 Коментари: 2
Александър Ваканин Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 3
Илиан Стаменов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Никола Шахпазов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 1
Атанас Янчевски Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Виктор Драганов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Слави Кадиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 0
Десислава Говедарска Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 3
Женя Георгиева Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 54 Коментари: 1
Георги Павлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 2
Божидар Иванов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 1
Калоян Кацаров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 10
Николина Тодорова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 1
Антонио Илиев Точки: 3 (-2 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 35 Коментари: 1
Георги Димов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 1
Мартина Тонковска Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 35 Коментари: 1
Ангел Венчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Христо Петков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 4 Редове: 33 Коментари: 4
Красимир Атанасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 6
Мартин Милчов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 2
Никола Терзиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Владимир Вутов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 5
Васил Малчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Йордан Русев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 3
Радослав Комитов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Явор Миндов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 1
Цветомир Цанов Точки: 5 (-5 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 136 Коментари: 1
Мария Димитрова Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 56 Коментари: 1
Дарко Алексов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 1
София Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Даниел Ангелов Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 5 Редове: 48 Коментари: 1
Елица Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Павел Павлов Точки: 7 (-1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 83 Коментари: 1
Никола Илиев Точки: 7 (-3 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 74 Коментари: 2